Podílové fondy – členění

Podílové fondy – členění

Mezi nejobvyklejší podílové fondy patří investice do krátkodobých dluhopisů. Za krátkodobé dluhopisy považujeme takové, jejichž splatnost je kratší nežli jeden rok. Pokud hledáte krátkodobý způsob investování a uložení peněz, jste na správné adrese. U krátkodobých dluhopisů se setkáváme s nízkým kolísáním kurzu, které je ovšem v negativním smyslu slova vykompenzováno nízkým ziskem. Tímto způsobem investují fondy peněžního trhu, které využívají také termínovaných vkladů či pokladničních poukázek a dluhopisové fondy, pokud si zvolí konzervativní investiční strategii. Dluhopisové fondy investují kapitál obvykle do podnikových, státních a také komunálních dluhopisů. Výnosnost dluhopisových fondů je závislá na úrokových sazbách ale i na ostatních faktorech makroekonomiky.
Jste-li ochotni vrhnout se do investic nesoucích větší riziko, pak jsou pro vás určeny akciové fondy. Akciové fondy investují, jak název napovídá převážně do akcií. Ty tvoří velkou část jejich portfolia. Vzhledem k vyššímu riziku jsou akciové podílové fondy vhodné k dlouhodobějšímu investování.

Smíšené fondy

Smíšené fondy jsou kombinací výše zmiňovaných typů fondů. Portfolio těchto fondů je rozděleno mezi nástroje trhu, akcie a také dluhopisy. Riziko je proměnlivé v závislosti na podílu individuálních aktiv v portfoliu. Principem úspěchu na smíšených fondech jsou investice do akcií v případě konjunktury akciového trhu. V případě stagnace se reaguje na zvýšenou poptávku po dluhopisech.

Zajištěné fondy

Zajištěné neboli garantované fondy jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont. Riziko těchto fondů je nízké až střední. Rozhodnete-li se investovat do zajištěného fondu na dobu určitou, můžete se spolehnout na stoprocentní návratnost vložené částky. Důležitým pojmem ve světě podílových fondů jsou finanční mapy. Na finanční mapě můžeme pozorovat aktuální stav světových trhů.