Podílové fondy a riziko

Podílové fondy a riziko

Specifickou vlastností, kterou podílové fondy disponují, je to, že představují způsob, jak přijít ke slušnému zhodnocení kapitálu, avšak zároveň přinášejí jisté riziko v tom, že lze v konečném součtu při nesprávné investici prodělat. Při volbě našeho podílového fondu tak v první řadě vždy operujeme s faktorem rizika. Nacházíme úzký vztah mezi rizikovostí investice a následným výnosem. Jedná se v podstatě o přímou úměrnost. Čím riskantnější investice je, tím většímu výnosu se v případě úspěchu můžeme těšit. Pokud naopak hledáme investici bezpečnou, musíme se smířit s tím, že výtěžek bude malý. Bezriziková investice v podstatě neexistuje. Pokud se rozhodujete pro spoření, je vám předem znám zisk, kterého na konci spořícího období dosáhnete. Naproti tomu u podílových fondů není výsledek dopředu znám. Spoření je tedy o poznání konzervativnějším způsobem zhodnocování finančních prostředků. Situace při volbě podílového fondu je podobná jako u sázkových kanceláří. Můžete si vsadit na favorita, u něhož je pravděpodobnost vítězství značná, ale vzhledem k tomu, že je na jeho úspěch vypsán nízký kurz, nebude vaše výhra nijak závratná. Naopak pokud si vsadíte na outsidera, zažijete u sledování sportovního utkání či dostihu perné chvilky. Ovšem v případě jeho vítězství se budete radovat z tučné sumy, která je důsledkem vysokého kurzu, který na něj sázkové kanceláře vypisují.

Podílové fondy a likvidita

Velice důležitým faktorem při rozhodování se o podílovém fondu je rychlost, s níž můžeme investici převést na hotovost. Odborně se tomuto termínu ve světě financí říká likvidita.